< class="Allbox"> < class="topTiao"> < class="heard"> < class="topbtn"> < class="soso"> < class="logo"> < class="sobtn"> < class="textLine">联系我们中文版繁体版ENGLISH < class="Inputbox"> < class="menubox"> < class="menuhared"> < class="navbg"> < class="navbox"> < class="nav"> < class="menufoot"> < class="Nei_banner"> < class="Nei_Main"> < class="lefe_Menu tal"> < class="Left_btn"> < class="btn_Name">快速通道 Fast Track < class="conent"> < class="ConName"> < class="Namebox" id="guid"> < class="ConMain"> < class="hrbox"> < class="hrlist">
职位类别:
< class="hr02">

职位名称 职位类别 招聘人数 工作地点 发布时间
包装工 泉州 10人 泉州 2014/4/29
外检员 泉州 10人 泉州 2014/4/29
纺丝操作员 泉州 50人 泉州 2014/4/29
加弹操作员 泉州 100人 泉州 2014/4/15
< id="pager" class="black2"> 共 4 条记录   当前 1/1   首页 前页 1 后页 末页 < class="foot"> < class="foot_txt"> 联系我们 | 公司简介 | 招聘信息 | 集团新闻 | 投资者关系
百宏实业控股有限公司 版权所有 Copyright 2014 All Right Reserved
浏览本网站及使用有关资料须受本公司声明 备案:苏ICP备15055806号-1
< class="foot_logo"> < class="weixin"> < class="weixinImg">